תומכי תמימים של דורנו

לכבוד ט”ו אלול יום הקמת ישיבות חב”ד תומכי תמימים בכל רחבי תבל. אנו מגישים טעימה מהתוועדות בישיבה, עם הרב זושא אלפרוביץ משפיע ראשי בישיבתנו (ישיבה גדולה), על “תומכי תמימים של דורנו”.

המענה של הרבי למשפיע ר’ שלמה חיים להנהגה בתומכי תמימים בדורנו | איך להצליח באמת בשליחות של הרבי | על מה הרבי לא מוכן לסלוח ? התגובה של השליח הרב בערל שם טוב בקשר לזהירות של המשפיע הרב ניסן נמנוב  | הביטויים המפליגים של הרב מענטליק לשלוחים הראשונים בארץ הקודש | ההצלחה היום בלימוד הנגלה והחסידות בישיבה | מה אירע באמצע שבע הברכות בבקשה של הרב חדקוב? | ואיך לצלוח את שגרת החיים למרות כל הניסיונות?

רואים בפשטות שמי שהולך בשליחות של הרבי באמת ובתמימות, כמו השלוחים הראשונים שהרבי שלח, שהתמסרו למטרת שליחותם עם כל חיותם, ולא רק בתור מקצוע, רואים במוחש שזה רומם אותם למעלה מעלה, שלא לפי מדידה והגבלה.

כי הם לא הלכו בכוחות עצמם, כמו המוסבר בחסידות על ההבדל בין “אור לכלי”, שהעניין של ה”אור” הוא שאתה הולך בכוחות עצמך, בניגוד לכלים, שכלי הוא הוא בביטול הוא בטל למי ששלח אותו.

מספרים, שהשליח הרב בערל שמטוב אמר, כאשר דיברו  על המשפיע הרב ניסן נמנוב, שהוא זהיר במחשבה, דיבור ומעשה. התבטא הרב שם טוב, ומה בכך? כל שליח של הרבי הוא זהיר במחשבה, דיבור ומעשה!

(הלוואי שזה היה ככה..) כנראה שאצלו זה באמת כך!

שמכיוון שהוא שליח של הרבי, הוא זהיר, במחשבה, דיבור ומעשה!

כאשר השלוחים של הרבי הראשונים, נסעו לארץ בשנת תשל”ו. הרב מענטליק אמר להם, ביטויים מפליגים בקשר לשליחות  הזאת, ובמילא הוא אמר לשלוחים (הרב גורביץ ממגדל העמק, תמיד מספר את זה) אני אומר לכם, שאתם צריכים להיות זהירים במחשבה, דיבור ומעשה…

אותם שלוחים וכל אלו שלקחו את השליחות של הרבי בפשטות, התרוממו מעל ומעבר! לא כמו שחושבים שאם אתה תתעסק רק עם דברים של “אור” יהיה לך, את הגילוי, והרגש והחיות, ואם תהיה באופן עבודה של “כלים” (בביטול ובקבלת עול מעשי) שמתעסקים בעבודה בפועל, אז תהיה בטל אומנם, אבל לא יהיה לך חיות. זה ממש לא ככה! הביטול הזה ירומם אותך!

הדבר נוגע במיוחד לדורנו: בגלל ירידת הדורות, אנו מגושמים יותר וקשה לנו להתרומם מעל המציאות שלנו, וכדי להתרומם, צריך קודם להתבטל. בנוסף לזה, אמיתית עניין ההתרוממות היא, כאשר חסיד מתבטל לרבי, הוא באמת מצליח להתרומם ולקבל חיות, אבל בשביל זה צריכים להתבטל לרבי.

הרבי כתב למשפיע ר’ שלמה חיים קסלמן, בשנת תשי”ב במענה על שאלתו מה הוי’ דורש מדור זה בתומכי תמימים, והרבי עונה לו: מי בא בסוד הוי’, וכו’ אבל מה שהוא דורש מאיתנו הוא, להיות בטל לרבי! מי שהולך עם הרבי, יצליח! מי שהולך עצמאי, לאו דווקא…

וזו ההפלאה של הדור שלנו והבחורים התמימים בדורנו, שמתבטלים לרבי וזה דבר נפלא ביותר! למרות שלא רואים ולא שומעים את הרבי… לא מספיק ללכת בכללות עם המסורת של הרבי, צריך להיות ביטול!

כאשר יש ביטול ולומדים מאמר של הרבי, או שיחה של הרבי, זה פועל ביתר שאת ומרומם אותך לגמרי! הרבה יותר מאשר מה שמבינים מצד ההשכלה עצמה של המאמר, או השיחה!

הרבי הוא עניין אמיתי! הוא לא רק יהודי קדוש שעושה מופתים ובזה זה נגמר… זה כסף קטן… הרבי הוא אמת ואמת לאמיתה, אמת בתכלית!

כמו שכתוב במאמר של האדמו”ר הזקן על הפסוק, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, והוא כותב שבמה מתבטא הדבר:

שיש צדיק שהוא יודע מה קורה למעלה, והוא מגלה, לא כן משה, שהוא נאמן, הוא יודע מה קורה למעלה ולא מגלה! הוא שומר סוד, ונאמן להקב”ה לרצון העליון. הצמח צדק אמר על עצמו, אנחנו גם יודעים, אבל לא מגלים!

משה רבינו, נשיא הדור, הוא נאמן להקב”ה ולכן כתוב עליו בכל ביתי נאמן הוא! זה לא רק דרגה של קדושה, ולעשות מופתים של בלי גבול, אלא זה עניין של נאמנות.

נאמנות מצד הרבי, דורש גם נאמנות מצד החסידים. נאמנות ממשיך נאמנות, גם מצידנו נדרש נאמנות,

הרבי מוכן לסלוח לנו על זה שאנחנו לא מספיק קדושים ועל זה נאמר השוכן איתם בתוך טומאתם, הקב”ה מוכן להיות איתנו איפה שאנו, אבל בתנאי שנהיה נאמנים לו!

אם אנו נאמנים לו, הוא איתנו, תמים תהיה עם ה’ אלוקיך! זה מה שדורשים מאיתנו, לא דורשים מאיתנו להיות מה שאנחנו לא! לא דורשים להיות מלאכי השרת, או להיות קדושים במובן שלא בערך אלינו. אבל כן דורשים מאיתנו להיות נאמנים כפי הנאמר “לשמוע מזבח טוב”, מי ששומע, מתקשר לרבי ומי שמתקשר לרבי, טוב לו!

אשרי מי שמתקשר לרבי! זה לא עניין ערטילאי שמדברים עליו כמו סיסמא בעלמא, אלא הענין של חיי היום יום! צריך לחיות עם זה, לדעת שלמרות שיש לנו בעיות עם היצר הרע ונפש הבהמית, ובעיות אקטואליות שמפריעות לנו בין אדם למקום, ובין אדם לחבירו, כל אחד ואחד מאיתנו יודע! אנחנו לא עפים בשמים… ואף על פי כן, יש בכוחנו להיות קשורים לרבי, איך זה יכול להיות, שאנשים כערכנו יכולים להיות קשורים לרבי שהוא באין ערוך  אלינו?

התשובה לכך: כי כשיש ביטול, הביטול עולה מעלה מעלה, הביטול מקשר את המטה מטה, עם המעלה מעלה. לא משנה איפה אתה, אתה יכול להיות למעלה מעלה, אבל אם אין לך ביטול, אז אתה באין ערוך לעצמותו יתברך.

לאידך, אתה יכול להיות למטה מטה, אבל אם יש לך ביטול, אתה יכול להיות מחובר עם העצמות, כי שם הוא נמצא!

עצמות נמצא, איפה שהביטול נמצא! גם למעלה מעלה עצמות לא נמצא כי הוא נמצא איפה שיש ביטול!

כך שאם אנו רוצים להיות קשורים לרבי, והרבי הוא ביטוי לעצמות האין סוף בעולם הזה, הדרך להיות קשורים לעצמות הרבי היא להיות בביטול (שהוא גילה את העומק והפנימיות של העצם). אין תחליף לזה, מי שלא בטל, אולי הוא נעלה, נשגב, קדוש, טהור אבל לא שייך לרבי.

ידוע הסיפור על יהודי שנמצא כבר בעולם האמת, שהיה באמת יהודי נעלה, שמאוד העריכו אותו בכל המובנים. אבל הרבי הוריד אותו משליחות, והרבי דיבר על כך בהתוועדות פורים תשח”י, עם הסיפור הידוע של האריז”ל ששאל את תלמידיו עם רוצים להגיע לירושלים והם אמרו נשאל את נשותינו, והאר”י הק’ השיב להם שבזאת הם פספסו.. כי היה עת רצון לעלות לירושלים לגאולה השלימה!

וכך בסיפור עם האברך הזה, שקרא לו הרב חדקוב (מזכירו של הרבי) באמצע השבע ברכות שלו בחתונה, והציעו לו שליחות מהרבי ללכת למקום מסוים, והוא ביקש להתייעץ עם רעייתו, ואז אמרו לו שכבר לא צריך!

הרבי דיבר על בפרשת שמיני שיחה מאוד ארוכה, הכול טוב ויפה, אתה מלא וטוב בדברים טובים, אבל לא כשיר לשליחות של הרבי! כדי להיות בשליחות הרבי, עליך להיות בטל, וזוהי הדרך בלבד להצליח ואם לאו, למרות שנהגת על פי תורה ועל פי סדר הטבע, אבל שליח אתה לא יכול להיות!

והוא היה יהודי שמצליח ומאוד העריכו אותו… סיפור מאוד כואב!

הרבי מוכן לסלוח לנו על הגראבקייט שלנו (המגושמות) אבל לא מוכן לסלוח על העדר הביטול!

כשהיה מישהו שהיה בהעדר הביטול, הרבי שלל אותו! היה קפידא… זה סותר, זה מפריע, זה העלם והסתר! הדרך לקחת את הרבי זה על ידי הביטול.

שכל בחור בישיבה שנמצא כאן, ידע שהוא נמצא כאן בשליחות של הרבי, הרבי רוצה לראות אותך!

שתתייגע בסדרי החסידות והנגלה ושתצליח ושתהיה למדן עם חיות וכו’. אבל דבר ראשון זה מתחיל מהרבי. לא אני קובע, הרבי בשבילי קובע! תחיה עם הרבי, תלך לישון עם הרבי, תקום עם הרבי, אז תצליח מעל ומעבר.

אבל אם אתה עצמאי ואפילו אולי קדוש וטהור (למרות שגם זה בערבון מוגבל..) אבל זה לא שייך לרבי ובוודאי שאין כאן את הכוחות הבלתי מוגבלים של הרבי.

עוד מהקצרים בנושא זה

תומכי תמימים של דורנו

מאת:
הרב זושא אלפרוביץ
נושא:
Scroll to Top