מסכת שבת, פרק יציאות השבת

שיעור בגמרא מסכת שבת, פרק יציאות השבת
מאת הרב חיים רוזן

עוד שיעורים בנושא זה

מסכת שבת, פרק כלל גדול

נגלה
עם:
הרב חיים רוזן
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
8

מסכת שבת, פרק יציאות השבת

נגלה
עם:
הרב חיים רוזן
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
7

מסכת שבת, פרק כלל גדול

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
8

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (ה)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
13

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (ד)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
15

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (ג)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
15

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (ב)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
15

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (א)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
15

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (ד)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
10

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (ג)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
15

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (ב)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
15

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (א)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
16

מסכת שבת, פרק כלל גדול

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
13

מסכת שבת, פרק המצניע

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
10
Scroll to Top