מסכת גיטין, פרק המביא גט (א)

שיעור בגמרא מסכת גיטין, פרק המביא גט (חלק א)
מאת הרב יעקב בלינוב

חלק א – א”י ומדה”י במשנתינו
חלק ב – שיטת רבי יהודה במתני’ – תוד”ה ואשקלון
חלק ג – (המשך) שיטת רבי יהודה במתני’ – תוד”ה ואשקלון
חלק ד – תוד”ה ואם יש עליו עוררין – תקנת חכמים בקיום שטרות
חלק ה – (המשך) תוד”ה ואם יש עליו עוררין – תקנת קיום
חלק ו – (המשך) ואם יש עליו עוררין – מהלך התוס’ בדין טענינן
חלק ז – (המשך) תוד”ה אם יש עליו עוררין – בדין טענינן
חלק ח – מחלוקת רבה ורבא בטעם תקנה בפ”נ
חלק ט – (המשך) מחלוקת רבה ורבא – אתיוהו הי תרי
חלק י – אתיוהו בי תרי
חלק יא – ע”א נאמן באיסורים
חלק יב – (המשך) ע”א נאמן באיסורים
חלק יג – מקור והגדרת נאמנות עד אחד
חלק טו – ע”א במקום אתחזק

עוד שיעורים בנושא זה

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב חיים רוזן
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
6

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב יוסף יצחק גאנזבורג
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
2

מסכת גיטין, פרק המביא גט

נגלה
עם:
הרב יוסף יצחק גאנזבורג
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
1

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב יעקב יוסף קופרמן
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:

מסכת גיטין, פרק השולח

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
2

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
8

מסכת גיטין, פרק המביא גט (ב)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
15

מסכת גיטין, פרק המביא גט (א)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
15

מסכת גיטין, פרק השולח

נגלה
עם:
הרב אברהם פרידלנד
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב אברהם פרידלנד
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:

מסכת גיטין, פרק המביא גט

נגלה
עם:
הרב אברהם פרידלנד
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:

מסכת גיטין, פרק השולח

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
31

מסכת גיטין, פרק המביא גט

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
27

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
7
Scroll to Top