מסכת גיטין, פרק הזורק

שיעור בגמרא מסכת גיטין, פרק הזורק
מאת הרב חיים רוזן

חלק א – שיטת רש”י בנתינת גט, א
חלק ב – שיטת רש”י בנתינת גט, ב
חלק ג – שיטת רש”י בנתינת גט ג, ותוד”ה וכדרב כהנא
חלק ד – המשך תוד”ה וכדרב כהנא
חלק ה – גיטה וידה באין כאחד
חלק ו – המשך גיטה וידה באין כאחד, ותוד”ה ידה גופא מי קני לה

עוד שיעורים בנושא זה

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב חיים רוזן
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
6

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב יוסף יצחק גאנזבורג
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
2

מסכת גיטין, פרק המביא גט

נגלה
עם:
הרב יוסף יצחק גאנזבורג
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
1

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב יעקב יוסף קופרמן
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:

מסכת גיטין, פרק השולח

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
2

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
8

מסכת גיטין, פרק המביא גט (ב)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
15

מסכת גיטין, פרק המביא גט (א)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
15

מסכת גיטין, פרק השולח

נגלה
עם:
הרב אברהם פרידלנד
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב אברהם פרידלנד
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:

מסכת גיטין, פרק המביא גט

נגלה
עם:
הרב אברהם פרידלנד
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:

מסכת גיטין, פרק השולח

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
31

מסכת גיטין, פרק המביא גט

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
27

מסכת גיטין, פרק הזורק

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
7
Scroll to Top