מסכת בבא בתרא, פרק השותפין (א)

שיעור בגמרא מסכת בבא בתרא,
פרק השותפין
(חלק א)
מאת הרב יונה יעקובוביץ

עוד שיעורים בנושא זה

מסכת בבא בתרא, פרק השותפין (ב)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
9

מסכת בבא בתרא, פרק השותפין (א)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
9

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (ג)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
12

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (ב)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
10

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (א)

נגלה
עם:
הרב יונה יעקובוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
10

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (ד)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
14

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (ג)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
13

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (ב)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
13

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (א)

נגלה
עם:
הרב יעקב בלינוב
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
13
Scroll to Top