מאמר ד”ה לולב וערבה תרנ”ט (א)

שיעור בחסידות מאמר הרבי הרש”ב
ד”ה לולב וערבה תרנ”ט (חלק א)
מאת הרב זושא אלפרוביץ

עוד שיעורים בנושא זה

מאמר ד”ה קומי אורי תשל”ג

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשע"ט
פרקים:
10

מאמר ד”ה ואתה תצווה תשמ”א

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשע"ט
פרקים:
2

המשך חג השבועות תרס”ה (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב שמעיה מרינובסקי
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
9

המשך חג השבועות תרס”ה (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב שמעיה מרינובסקי
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
9

מאמר ד”ה לולב וערבה תרנ”ט (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
6

מאמר ד”ה לולב וערבה תרנ”ט (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
9

מאמר ד”ה יום טוב של ראש השנה תרנ”ט (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
7

מאמר ד”ה יום טוב של ראש השנה תרנ”ט (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
8

מאמר ד”ה פתח אליהו תשט”ו

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
9

מאמר ד”ה יבחר לנו את נחלתנו תשכ”ג

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
11

מאמר ד”ה יחיינו מיומיים תרנ”ט (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
9

מאמר ד”ה יחיינו מיומיים תרנ”ט (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
8

מאמר ד”ה ברוך שעשה ניסים תשט”ו

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
11

מאמר ד”ה ונחה עליו רוח הוי’ תשי”ד

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
12

מאמר ד”ה ולקחתם לכם תשט”ז

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
15

מאמר ד”ה ואתה תצווה תשמ”א

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
8

מאמר ד”ה להבין ענין ראש השנה תשט”ז (ב)

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
11

מאמר ד”ה להבין ענין ראש השנה תשט”ז (א)

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
11

מאמר ד”ה תקעו בחודש תרס”ד (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
19

מאמר ד”ה תקעו בחודש תרס”ד (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
20

לקו”ש חלק ו’ שמות ב’

ליקוטי שיחות
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
19

מאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ב

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
2

מאמר ד”ה וכל העם רואים תרס”ה

המשך שבועות תרס"ה
עם:
הרב אליעזר ירס
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
7

מאמר ד”ה שיר המעלות ממעמקים תשכ”ה

המשך ראש השנה תשכ"ה
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
14

מאמר ד”ה כתר יתנו לך תשכ”ה

המשך ראש השנה תשכ"ה
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
14

מאמר ד”ה זה היום תחילת מעשיך תשכ”ה

המשך ראש השנה תשכ"ה
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
16
Scroll to Top