מאמר ד”ה ואתה תצווה תשמ”א

שיעור בחסידות מאמר הרבי ד”ה ואתה תצווה תשמ”א 
מאת הרב זושא אלפרוביץ

עוד שיעורים בנושא זה

מאמר ד”ה קומי אורי תשל”ג

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשע"ט
פרקים:
10

מאמר ד”ה ואתה תצווה תשמ”א

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשע"ט
פרקים:
2

מאמר ד”ה לולב וערבה תרנ”ט (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
6

מאמר ד”ה לולב וערבה תרנ”ט (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
9

מאמר ד”ה יום טוב של ראש השנה תרנ”ט (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
7

מאמר ד”ה יום טוב של ראש השנה תרנ”ט (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
8

מאמר ד”ה פתח אליהו תשט”ו

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
9

מאמר ד”ה יבחר לנו את נחלתנו תשכ”ג

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
11

מאמר ד”ה יחיינו מיומיים תרנ”ט (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
9

מאמר ד”ה יחיינו מיומיים תרנ”ט (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
8

מאמר ד”ה ברוך שעשה ניסים תשט”ו

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
11

מאמר ד”ה ונחה עליו רוח הוי’ תשי”ד

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"א
פרקים:
12

מאמר ד”ה ולקחתם לכם תשט”ז

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
15

מאמר ד”ה ואתה תצווה תשמ”א

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
8

מאמר ד”ה להבין ענין ראש השנה תשט”ז (ב)

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
11

מאמר ד”ה להבין ענין ראש השנה תשט”ז (א)

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ד
פרקים:
11

מאמר ד”ה תקעו בחודש תרס”ד (ב)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
19

מאמר ד”ה תקעו בחודש תרס”ד (א)

מאמרי הרבי הרש"ב
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
20

לקו”ש חלק ו’ שמות ב’

ליקוטי שיחות
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
19

מאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ב

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ב
פרקים:
2

מאמר ד”ה וכל העם רואים תרס”ה

המשך שבועות תרס"ה
עם:
הרב אליעזר ירס
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
7

מאמר ד”ה שיר המעלות ממעמקים תשכ”ה

המשך ראש השנה תשכ"ה
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
14

מאמר ד”ה כתר יתנו לך תשכ”ה

המשך ראש השנה תשכ"ה
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
14

מאמר ד”ה זה היום תחילת מעשיך תשכ”ה

המשך ראש השנה תשכ"ה
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
16
Scroll to Top