מאמר ד”ה להבין ענין טענת המרגלים תשט”ו

שיעור בחסידות מאמר הרבי ד”ה להבין ענין טענת המרגלים תשט”ו
מאת הרב זושא אלפרוביץ

עוד שיעורים בנושא זה

מאמר ד”ה להבין ענין טענת המרגלים תשט”ו

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תש"פ
פרקים:
8

מאמר ד”ה להבין ענין טענת המרגלים תשט”ו

מאמרי הרבי
עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
7
Scroll to Top