כיצד יבנה בית המקדש השלישי

דיון הלכתי בנושא “בניין בית המקדש”, כיצד ניתן להסביר את שני האופנים לבניין בית המקדש מן השמים או בידי אדם, באמצעות חמשה תירוצים נפלאים והסבר אחד העולה עליהם לתווך את הכל ביחד.
מאת: הגה”ח הרב משה הבלין שליט”א ראש הישיבה ורב העיר קרית גת

עוד שיעורים בנושא זה

חשיבות כבוד הספרים

האם חשוב לסגור את הספר שלמדתי בעצמי?
עם:
הת' לוי אהרון חנונו
תאריך:
סיון תשפ"ד
פרקים:
1

כיצד יבנה בית המקדש השלישי

האם אכן בית המקדש השלישי ירד מוכן מן השמים?
עם:
הרב משה הבלין
תאריך:
סיון תשפ"ד
פרקים:
1

חשיבות התפילה בזמנה

כיצד ניתן להאריך בתפילה גם לאחר זמנה? על מה סמכו חסידים
עם:
הרב יהודה לייב נחמנסון
תאריך:
סיון תשפ"ד
פרקים:
1
Scroll to Top