הנפש כמשל לבורא

 דיון מרתק בנושא “הנפש כמשל לבורא“, כיצד ניתן לראות בכל דבר בעולם, משל לבורא, מתוך מצוות האמנת אלוקות
בספר דרך מצוותיך מאת הרבי ה”צמח צדק”.

מאת: הת’ שניאור זלמן שניאורסון – תלמיד בישיבה.

עוד שיעורים בנושא זה

הנפש כמשל לבורא

איך לראות בכל דבר בעולם משל לבורא
עם:
הת' שניאור זלמן שניאורסון
תאריך:
סיון תשפ"ד
פרקים:
1

האמנת אלוקות (ב)

דרך מצותיך
עם:
הרב מנחם מענדל זילברשטרום
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
8

האמנת אלוקות (א)

דרך מצותיך
עם:
הרב מנחם מענדל זילברשטרום
תאריך:
תשפ"ג
פרקים:
9
Scroll to Top