חשיבות כבוד הספרים

 דיון הלכתי בנושא “בענין האיסור להשאיר ספר פתוח ללא לימוד“, ומגלה האם יש חובה לסגור את הספר שלמדתי בעצמי? וגם הסיפור המרתק על הרבי הריי”צ (רבי יוסף יצחק הרבי הקודם) בהוראה מיוחדת לחתנו הרבי באותם ימים והמסר האישי לימינו אלו.

מאת: הת’ לוי אהרון חנונו – תלמיד בישיבה.

עוד שיעורים בנושא זה

חשיבות כבוד הספרים

האם חשוב לסגור את הספר שלמדתי בעצמי?
עם:
הת' לוי אהרון חנונו
תאריך:
סיון תשפ"ד
פרקים:
1

כיצד יבנה בית המקדש השלישי

האם אכן בית המקדש השלישי ירד מוכן מן השמים?
עם:
הרב משה הבלין
תאריך:
סיון תשפ"ד
פרקים:
1

חשיבות התפילה בזמנה

כיצד ניתן להאריך בתפילה גם לאחר זמנה? על מה סמכו חסידים
עם:
הרב יהודה לייב נחמנסון
תאריך:
סיון תשפ"ד
פרקים:
1
Scroll to Top