הרב יעקב יוסף קופרמן

ר"מ בישיבה גדולה

מסכת גיטין, פרק הזורק

קטגוריה:
שיעורים

שיעורים בנושאים שונים

קטגוריה:
שיעורים

שיעורים בנושאים שונים

קטגוריה:
שיעורים

שיעורים בנושאים שונים

קטגוריה:
שיעורים

חגיגת סיום הרמב”ם

קטגוריה:
כינוסים
כתבות נוספות
Scroll to Top