הרב יונה יעקובוביץ

ר"מ בישיבה גדולה

מסכת שבת, פרק המצניע

קטגוריה:
שיעורים

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (ג)

קטגוריה:
שיעורים

מסכת שבת, פרק יציאות השבת (ב)

קטגוריה:
שיעורים

מסכת גיטין, פרק המביא גט

קטגוריה:
שיעורים

מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים (א)

קטגוריה:
שיעורים

מסכת שבת, פרק כלל גדול

קטגוריה:
שיעורים
כתבות נוספות
Scroll to Top