הריקודים – מרבים בשמחה בחודש אדר בישיבה

משנכנס אדר מרבים בשמחה, כבר בראש חודש הגברנו את הקצב, עם הנגנים המשמחים מתוך הישיבה היה שמח במיוחד!

Scroll to Top