התוועדות ג’ תמוז ע”ט

התוועדות עם: הרב זושא אלפרוביץ

יום הגדול והק’ ג תמוז

Please login for access. התחברות
עוד התוועדויות בחודש זה

התוועדות ג’ תמוז פ”ב

עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
ג' תמוז תשפ"ב

התוועדות ג’ תמוז פ”א

עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
ג' תמוז תשפ"א

התוועדות ג’ תמוז ע”ט

עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
ג' תמוז תשע"ט

התוועדות ג’ תמוז ע”ח

עם:
הרב זושא אלפרוביץ
תאריך:
ג' תמוז תשע"ח

התוועדות י”ב תמוז פ”א

עם:
הרב מנחם מענדל גרונר
תאריך:
י"ב תמוז תשפ"א

התוועדות י”ב תמוז פ”ב

עם:
הרב דוד אבא זלמנוב
תאריך:
י"ב תמוז תשפ"ב
Scroll to Top